Anthracoidea liroi (Lehtola) Nannfeldt, 1965

Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Ustilaginales

op Carex

on Carex

gal: de inhoud van de urntjes, die uiteindelijk openbarsten, is vervormd tot een hard zwart lichaampje, bestaande uit verkleefde sporen; aanvankelijk is het bekleed met een zilverig vliesje, dat later afbladdert. De sporen zijn 19-24 µm lang, licht wrattig.

gall: the contents of the ultimately rupturing utriculi is transformed into a hard, black body consisting of agglutinated spores; initially it is covered by a silvery membrane, that later flakes off. The spores are 19-24 µm long, indistinctly verruculose.

waardplanten: Cyperaceae, nauw monofaag

hostplants: Cyperaceae, narrowly monophagous

Carex aquatilis, cespitosa, elata, lingbyei, nigra, salina, subspathacea.

literatuur:

references:

Klenke & Scholler (2015a), Scholler, Schnittler & Piepenbring (2003a), Vánky (1994a).

07/01/2017