Anthracoidea melanostachyae Denchev & Denchev, 2011

Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Ustilaginales

op Carex

on Carex

gal: de inhoud van de urntjes, die uiteindelijk openbarsten, is vervormd tot een hard zwart lichaampje, bestaande uit verkleefde sporen; aanvankelijk is het nog omhuld door een zilverig, uite schimmlweefsel bestaand vliesje. De sporen meten 11-18 x 14-20 µm lang, hun wand is wrattig, zonder de onregelmatige uitsteeksels die kenmerkend zijn voor A. angulata.

gall: the contents of the ultimately rupturing utriculi is transformed into a hard, black body consisting of agglutinated spores; initially is is till covered by a silvery membrane, consisting of fungal tissue. The spores measure 11-18 x 14-20 µm long, their wall is verrucose, without the irregular protuberances that characterise A. angulata.

waardplanten: Cyperaceae, nauw monofaag

hostplants: Cyperaceae, narrowly monophagous

Carex melanostachya.

literatuur:

references:

Denchev & Denchev (2011), Denchev, Denchev Karatygin & Vitek (2016a), Klenke & Scholler (2015a), Vánky & Abbasi (2013a).

10/11/2016