Anthracoidea novitiorum-investigationis Almaraz, 1998

Fungi, Anthracoideaceae

op Carex

on Carex

gal: vruchtbeginsels zijn vervormd tot een ca mm lang, hard zwart lichaampje, bestaande uit verkleefde sporen; aanvankelijk is het bekleed met een wittig vliesje, dat later afbladdert.

gall: ovaries are trasformed into an ± 4 mm long, hard, black body consisting of agglutinated spores; initially it is covered by a silvery membrane, that later flakes off.

waardplanten: Cyperaceae, nauw monofaag

hostplants: Cyperaceae, narrowly, monophagous

Carex oedipostachya.

opmerkingen: de soort wordt niet vermeld in de Index Fungorum (2016).

notes: the species is not mentioned in the Index Fungorum (2016).

literatuur:

references:

Almaraz (1998a).

25/04/2016