Anthracoidea pseudirregularis Braun, 1982

Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Ustilaginales

op Carex

on Carex

gal: de inhoud van de urntjes, die uiteindelijk openbarsten, is vervormd tot een hard zwart lichaampje, bestaande uit verkleefde sporen;het oppervlak is poederig.

gall: the contents of the ultimately rupturing utriculi is transformed into a hard, black body consisting of agglutinated spores; its surface is powdery.

waardplanten: Cyperaceae, nauw monofaag

hostplants: Cyperaceae, narrowly monophagous

Carex pallescens.

literatuur:

references:

Almaraz (1998a), Klenke & Scholler (2015a), Savchenko & Heluta (2012a), Spooner & Leon (2006a), Vánky (1994a).

11/11/2016