Anthracoidea pulicaris Kukkonen, 1963

Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Ustilaginales

op Carex

on Carex

gal: de inhoud van de urntjes, die uiteindelijk openbarsten, is vervormd tot een hard zwart lichaampje, bestaande uit verkleefde sporen; het oppervlak is poederig. De sporen zijn 17-24 µm lang.

gall: the contents of the ultimately rupturing utriculi is transformed into a hard, black body consisting of agglutinated spores; its surface is powdery. The spores are 17-24 µm long.

waardplanten: Cyperaceae, nauw monofaag

hostplants: Cyperaceae, narrowly monophagous

Carex pulicaris.

literatuur:

references:

Klenke & Scholler (2015a), Vánky (1994a)

11/11/2016