Anthracoidea rupestris Kukkonen, 1963

Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Ustilaginales

op Carex

on Carex

gal: de inhoud van de urntjes, die uiteindelijk openbarsten, is vervormd tot een hard zwart lichaampje, bestaande uit verkleefde sporen.

gall: the contents of the ultimately rupturing utriculi is transformed into a hard, black body consisting of agglutinated spores.

waardplanten: Cyperaceae, nauw monofaag

hostplants: Cyperaceae, narrowly monophagous

Carex glacialis, rupestris.

literatuur:

references:

Almaraz (1998a), Jage, Scholler & Klenke (2010a), Scholz & Scholz (2013a), Vánky (1994a).

21/10/2016