Anthracoidea tomentosae Vánky, 1979

Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Ustilaginales

op Carex

on Carex

gal: de inhoud van de urntjes, die uiteindelijk openbarsten, is vervormd tot een hard zwart lichaampje, bestaande uit verkleefde sporen; aanvankelijk is het bekleed met een zilverig vliesje, dat later afbladdert. De sporen zijn 18-28 µm lang.

gall: the contents of the ultimately rupturing utriculi is transformed into a hard, black body consisting of agglutinated spores; initially it is covered by a silvery membrane, that later flakes off. The spores are 18-28 µm long.

waardplanten: Cyperaceae, nauw monofaag

hostplants: Cyperaceae, narrowly monophagous

Carex fililformis (= tomentosa).

literatuur:

references:

Jage, Kruse, Kummer ao (2013a), Klenke & Scholler (2015a), Vánky (1994a), Vánky & Abbasi (2013a).

11/11/2016