Anthracoidea vankyi Nannfeldt, 1977

Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Ustilaginales

op Carex

on Carex

gal: de inhoud van de urntjes, die uiteindelijk openbarsten, is vervormd tot een 2-3 mm groot hard zwart lichaampje, bestaande uit verkleefde sporen; aanvankelijk is het bekleed met een wittig vliesje, dat later afbladdert. De sporen zijn 14-23 µm lang, hun wand is zeer ongelijk van dikte en structuur.

gall: the contents of the ultimately rupturing utriculi is transformed into a hard, black body, 2-3 mm in size, consisting of agglutinated spores; initially it is covered by a silvery membrane, that later flakes off. The spores are 14-23 µm long, their wall is very uneven in thickness and structure.

waardplanten: Cyperaceae, nauw monofaag

hostplants: Cyperaceae, narrowly monophagous

Carex divulsa & subsp. leersii, muricata & subsp. pairae, spicata.

literatuur:

references:

Almaraz (1998a), Klenke & Scholler (2015a), Kokeš (2005a), Piątek (2005c), Savchenko & Heluta (2012a), Vánky (1994a).

10/11/2016