Anthracoidea verrucosa (Saville) Nannfeldt, 1977

Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Ustilaginales

op Carex

on Carex

gal: de inhoud van de urntjes, die uiteindelijk openbarsten, is vervormd tot een hard zwart lichaampje, bestaande uit verkleefde sporen; aanvankelijk is het bekleed met een zilverig vliesje, dat later afbladdert.

gall: the contents of the ultimately rupturing utriculi is transformed into a hard, black body consisting of agglutinated spores; initially it is covered by a silvery membrane, that later flakes off.

waardplanten: Cyperaceae, nauw monofaag

hostplants: Cyperaceae, narrowly monophagous

Carex macloviana.

De schimmel is uit Europa niet bekend, maar zou deze zegge in Noord-Europa kunnen voorkomen.

The fungus is not known from Europe, but could occur in northern Europe on this sedge.

literatuur:

references:

Vánky (1994a).

13/03/2014