Apiognomonia hystrix (Tode) Sogonov, 2008

Apiognomonia errabunda (Roberge) von Höhnel, 1918

Fungi, Ascomycota, Sordariomycetes, Diaporthales

op houtige gewassen

on woody plants

gal: gewoonlijk een endophytische schimmel in het blad, die geen symptomen veroorzaakt. De schimmel ontwikkelt zich zeer sterk binnenin de gal van Acericecis vitrina, waardoor de larve wordt doodgedrukt, en waardoor ook het het vergalde weefsel afsterft en uit het blad valt. Er zijn meer schimmels die dergelijke verschijnselen vertonen, maar dit is de talrijkste.

De telomorf vormt zwarte perithecia met een lange hals op dode bladeren en dode takken; ascosporen met 1 septum.

gall: usually an asymptomatic endophytic leaf fungus. It strongly develops within the galls of Acericecis vitrina, choking the larva, and causing the galled tissue to fall out of the leaf. More fungal species behave likewise, but this is the most numerous one.

The telomorph forms blach perithecia with a long neck on fallen leaves and dead branches. Ascospores 1-septate.

waardplanten: Sapindaceae, etc.

hostplants: Sapindaceae, etc.

Acer pseudoplatanus.

Vooral bekend van esdoorn, maar ook op andere boom-soorten

Mainly known from maple, but also occurrig on other tree species.

synoniemen: Cryptodiaporthe hystrix (Tode) Petrak, 1921; Diplodina acerina (Passerini) Sutton,1980.

synonyms: Cryptodiaporthe hystrix (Tode) Petrak, 1921; Diplodina acerina (Passerini) Sutton,1980.

literatuur:

references:

Ellis & Ellis (1997a), Sogonov, Castlebury, Rossman, Mejía & White (2008a), Wulf (1990).

05/08/2016