Botrytis anthophila Bondartsev, 1913

Fungi, Ascomycota, Leotiomycetes, Helotiales

op Trifolium

on Trifolium

gal: vruchtbeginsel vervormd, gezwollen, soms bedekt met conidiën; bloem overigens uitwendig niet veranderd.

gall: ovary disfigured, swollen, may be covered by conidia; flower otherwise not modified.

waardplanten: Fabaceae, monofaag

hostplants: Fabaceae, monophagous

Trifolium pratense.

synoniemen: deze schimmel is, onder meer door Buhr, geïnterpreteerd als de anamorph van Thecaphora deformans; deze veronderstelling is volgens Vánky niet juist, en is ook niet overgenomen in de Index Fungorum (2014).

synonyms: several authors, including Buhr, have taken this fungus as the anamorph of Thecaphora deformans. This assumption is rejected by Vánky and is not supported either by the Index Fungorum (2014).

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Vánky (1994a).

10/08/2014