Caeoma cernuae Lindfors, 1910

Fungi, Basidiomycota, Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Saxifraga

on Saxifraga

gal: Spermogonia roodbruin, lensvormig, onderzijdig temiidden van de aecia. Aecia onderzijdig, geel; tussen de sporen staan paraphysen die eindigen in een knop, even groot als de aeciiosporen.

gall: Spermogonia reddish brown, lenticular. hypophyllous among the aecia. Aecia hypophyllous, yellow; among the spores capitate paraphyses, the heds of the same size as the aeciospores.

waardplanten: Saxifragaceae, nauw monofaag

hostplants: Saxifragaceae, narrowly monophagous

Saxifraga cernua.

opmerkingen soort uit Scandinavië. het verdere deel van de levensgeschiedenis van de soort is niet bekend. Mogelijk betreft het een Melampsora die alterneert met Salix. Zie hier over het geslacht Caeoma.

notes Scandinavian species. The ultimate part of the life cycle of th species is unknown; Possibly it concenrs a Melampsora species, alternating with Salix. Check here about the the genus Caeoma.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a: 216), Gäumann (1959a), Klenke & Scholler (2015a).

03/12/2016