Caeoma scillae Wróblewski, 1916

Fungi, Basidiomycota, Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniaceae

op Scilla

on Scilla

gal: Spermogonia oranje, temiidden van de aecia. Aecia onderzijdig, geel, kussenvormig, zonder rand in kleine groepen op bleke bladvlekken.

gall: Spermogonia orange, among the aecia. Aecia hypophyllous, yellow, pulvinate, without a margin, in small groups on pale leaf spots.

waardplanten: Asparagaceae, monofaag

hostplants: Asparagaceae, monophagous

Scilla bifolia.

opmerkingen het verdere deel van de levensgeschiedenis van de soort is niet bekend. Mogelijk betreft het een Melampsora die alterneert met Salix. Zie hier over het geslacht Caeoma.

notes the ultimate part of the life cycle of th species is unknown; Possibly it concenrs a Melampsora species, alternating with Salix. Check here about the the genus Caeoma.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a: 716), Klenke & Scholler (2015a).

31/12/2016