Chrysomyxa ledi (Albertini & Schweinitz) de Bary, 1879

Fungi, Basidiomycota, Pucciniomycetes, Pucciniales, Coleosporiaceae

op Picea

on Picea

gal Aecia op gele vlekken, in een of twee rijen, op de overigens niet vergalde naalden van het lopende jaar. Sporen 15-28 x 20-38 µm.

gall Aecia on yellow spots, in one or two rows, on otherwise not galled current-year's needles. Spores 15-28 x 20-38 µm./p>

spermogonia, aecia: Pinaceae, monofaag

spermogonia, aecia: Pinaceae, monofaag

Picea abies, engelmannii, glacua, mariana, obovata, rubens, sitchensis.


op hododendron

on Rhododendron

gal uredinia en telia op de onderzijde van het blad van het vorige jaar. Uredinia oranje, telia bloedrood. Teliosporen in ketens gevormd, ééncellig dunwandig. De schimmel is niet sytemisch, de aantasting geldt individuele bladeren.

gall uredinia and telia at the underside of the previous year's leaf. Uredinia orange, telia blood red. Teliospores formed in chains, 1-celled, thin-walled. The fungus is not systemic, only individual leaves are infected.

uredinia, telia: Ericaceae, nauw oligofaag

uredinia, telia: Ericaceae, narrowly oligophagous

Rhododendron groenlandicum, tomentosum.

Een vermelding van Rhododendron ferrugineum door Negrean heeft misschien eerder betrekking op Chrysomyxa rhododendri.

A reference to Rhododendron ferrugineum by Negrean perhaps rather applies to Chrysomyxa rhododendri.

opmerkingen Gelijkend op Chrysomyxa woronini, maar verschilt doordat de extreme vergalling op Picea niet optreedt.

notes Similar to Chrysomyxa woronini, but differs by the absence of the extreme galling of Picea.

literatuur

references

Brandenburger (1985a: 20), Buhr (1964b), Crane (2001a), Feau, Vialle, Allaire, Maier & Hamelin (2011a), Gäumann (1957a), Maier, Begerow, Weiß & Oberwinkler (2003a), Negrean (1997a), Nierhaus-Wunderwald (2000a), Poelt & Zwetko (1997a), Termorshuizen & Swertz (2011a).

06/04/2017