Coleosporium narcissi Groves, 1922

Fungi, Basidiomycota, Pucciniomycetes, Pucciniales, Coleosporiaceae

op Pinus ?

on Pinus ?

spermogonia, aecia: vermoedelijk, als ande Coleosporim-soorten:

spermogonia, aecia: probably, like all other Coleosporium species:

Pinus.


op Narcissus

on Narcissus

gal: oranjekleurige, onderzijdige uredinia; telia onbekend.

gall: orange coloured, hypophyllous uredinia; telia not known.

uredinia, telia: Amaryllidacese, monofaag

uredinia, telia: Amaryllidacese, monophagous

Narcissus poeticus.

Zelfs de exacte naam van de waardplant is onzeker; Henderson (2000a) noemt Narcissus poeticus, maar in 2004a schrijft hij N. pseudonarcissus

Even the exact name of the host plant is uncertain. Henderson (2000a) writes of N. poeticus, but in 2004 he switches to N. pseudonarcissus.

opmerkingen: Dit is de enige Coleosporium die bekend is van een monocotyle waardplant. Des te meer is het betreurenswaardig dat de soort slechts éénmaal is waargenomen (in Engeland), en dat alleen de uredinia bekekend zijn.

notes: This is the only Coleosporium known from a monocotyledonous host plant. Therefore it is very unfortunate that the species has been collected only once (in the UK), and that only the uredinia are known.

literatuur:

references:

Gäumann (1959a), Henderson (2000a, 2004a), Klenke & Scholler (2015a), Wilson & Henderson (1966a).

10/06/2016