Coleosporium petasitis (de Candolle) de Bary, 1865

Fungi, Basidiomycota, Pucciniomycetes, Pucciniales, Coleosporiaceae

op Pinus

on Pinus

gal: zie beschrijving bij Coleosporium tussilaginis sensu lato

gall: see description under Coleosporium tussilaginis sensu lato

spermogonia, aecia: Pinaceae, monofaag

spermogonia, aecia: Pinaceae, monophagpous

Pinus.


op Petasites

on Petasites

Petasites hybridus, Vreeland: uredinia

Coleosporium petasitis: uredinia on Petasites hybridus

Petasites hybridus, Vreeland: uredinia

detail

Coleosporium petasitis: uredinium on Petasites hybridus

detail

Petasites hybridus, Diemen: urediniosporen

Coleosporium petasitis: urediniospores

Petasites hybridus, Diemen: urediniospores

blad in midden september, onderzijde roodgekleurd door telia

Coleosporium petasitis: telia on Petasites hybridus

leaf in mid-September, its underside coloured red by telia

telia

Coleosporium tussilaginis: telia on Petasites hybridus

telia

gal: de teliosporen zijn als basalt-zuiltjes gerangschikt, aan de bovenzijde bedekt door een was-achtige laag. Aanvankelijk zijn ze eencellig, maar uiteindelijk treedt een reductiedeling op en vormen ze een keten van vier cellen. Elk kiemt onder vorming van een steeltje (foto hierboven) aan de top waarvan een spore wordt gevormd (Mims & Richardson).

De uredinia en telia van Coleosporium-soorten zijn morfologisch niet val elkaar te onderscheiden. Voor foto's zie onder meer C. melampyri en C. tussilaginis.

gall: the teliospsores are arragned like basalt columns, on top covered by a layer of a waxy substance. Initially they are one-celled, but in the end meiosis takes place, resulting in a chain of four hapoid cells. Each one germinates under formation of a sterigma (picture above), on top of which eventually a spore will be formed (Mims & Richardson).

The uredinia and telia of Coleosporium species morphologically are indistinguishable. For pictures see for instance C. melampyri and C. tussilaginis

uredinia, telia: Asteraceae, monofaag

uredinia, telia: Asteraceae, monophagous

Petasites albus, frigidus, hybridus, japonicus, kablikianus, paradoxus, radiatus.

synoniemen: Coleosporium tussilaginis f. sp. petasitis Boerema & Verhoeven, 1972.

synonyms: Coleosporium tussilaginis f. sp. petasitis Boerema & Verhoeven, 1972

literatuur:

references:

Blumer (1946a), Brandenburger (1985a: 24, 648), Gäumann (1959a), González-Fragoso (1925a), Helfer (2013), Jage, Kruse, Kummer ao (2013a), Jage, Scholler & Klenke (2010a), Klenke & Scholler (2015a), Mims & Richardson (2005a), Poelt & Zwetko (1997a), Riegler-Hager (2014a), Schmid-Heckel (1985a), Tomasi (2003a), Tóth (1994a).

27/05/2017