Coleosporium sonchi Léveillé, 1854

Fungi, Basidiomycota, Pucciniomycetes, Pucciniales, Coleosporiaceae

op Pinus

on Pinus

spermogonia, aecia: Pinaceae, monofaag

spermogonia, aecia: Pinaceae, monophagous

Pinus mugo.


op Asteraceae

on Asteraceae

gal: de teliosporen zijn als basalt-zuiltjes gerangschikt, aan de bovenzijde bedekt door een was-achtige laag. Aanvankelijk zijn ze eencellig, maar uiteindelijk treedt een reductiedeling op en vormen ze een keten van vier cellen. Elk kiemt onder vorming van een steeltje aan de top waarvan een spore wordt gevormd (Mims & Richardson).

De uredinia en telia van Coleosporium-soorten zijn morfologisch niet val elkaar te onderscheiden. Voor foto's zie onder meer C. melampyri en C. tussilaginis.

gall: the teliospsores are arragned like basalt columns, on top covered by a layer of a waxy substance. Initially they are one-celled, but in the end meiosis takes place, resulting in a chain of four hapoid cells. Each one germinates under formation of a sterigma, on top of which eventually a spore will be formed (Mims & Richardson).

The uredinia and telia of Coleosporium species morphologically are indistinguishable. For pictures see for instance C. melampyri and C. tussilaginis

uredinia, telia: Asteraceae, oligofaag

uredinia, telia: Asteraceae, oligophagous

Crepis palaestina, tectorum; Lactuca muralis; Lapsana communis; Sonchus aquatilis, arvensis & subsp. uliginosus, asper, oleraceus, palustris, tenerrimus.

Volgens Helfer (2013a) ook Picris cupuligera.

According to Helfer (2013a) also Picris cupuligera.

synoniemen: Coleosporium tussilaginis f. sp. sonchi Boerema & Verhoeven, 1972; C. sonchi-arvensis (Persoon) Léveillé, 1860.

synonyms: Coleosporium tussilaginis f. sp. sonchi Boerema & Verhoeven, 1972; C. sonchi-arvensis (Persoon) Léveillé, 1860.

literatuur:

references:

Brandenburger (1972a, 1985a: 24). Doppelbauer & Doppelbaur (1973a), Ellis & Ellis (1997a), Gäumann (1959a), González-Fragoso (1925a), Helfer (2013), Henderson (2004a), Jage, Kruse, Kummer ao (2013a), Klenke & Scholler (2015a), Kruse (2014), Kruse & Jage (2014a), Mims & Richardson (2005a), Poelt & Zwetko (1997a), Termorshuizen & Swertz (2011a), Tóth (1994a).

26/04/2017