Coleosporium tussilaginis (Persoon) Léveillé, 1849

Fungi, Basidiomycota, Pucciniomycetes, Pucciniales, Coleosporiaceae

op Pinus

on Pinus

spermogonia, aecia: Pinaceae, monofaag

spermogonia, aecia: Pinaceae, monophagous

Pinus mugo, nigra & subsp. laricio, pinaster, sylvestris.

alleen op twee-naaldige dennen.

only on two-needled species,


op Asteraceae

on Asteraceae

Tussilago farfara, België, prov. Vlaams-Brabant, Averbode, Bos en Heide © Carina Van Steenwinkel: telia

Coleosporium tussilaginis on Tussilago farfara: telia

Tussilago farfara, Belgium, prov. Flemish Brabant, Averbode, Bos en Heide © Carina Van Steenwinkel: telia

detail

Coleosporium tussilaginis on Tussilago farfara: telia

detail

kiemende, viercellige teliosporen (eind december!)

Coleosporium tussilaginis: germinating teliospores

germinating, four-celled teliospores (late December!)

gal: de teliosporen zijn als basalt-zuiltjes gerangschikt, aan de bovenzijde bedekt door een was-achtige laag. Aanvankelijk zijn ze eencellig, maar uiteindelijk treedt een reductiedeling op en vormen ze een keten van vier cellen. Elk kiemt onder vorming van een steeltje (foto hierboven) aan de top waarvan een spore wordt gevormd (Mims & Richardson).

De uredinia en telia van Coleosporium-soorten zijn morfologisch niet val elkaar te onderscheiden. Voor foto's zie onder meer C. melampyri en C. tussilaginis.

gall: the teliospsores are arragned like basalt columns, on top covered by a layer of a waxy substance. Initially they are one-celled, but in the end meiosis takes place, resulting in a chain of four hapoid cells. Each one germinates under formation of a sterigma (picture above), on top of which eventually a spore will be formed (Mims & Richardson).

The uredinia and telia of Coleosporium species morphologically are indistinguishable. For pictures see for instance C. melampyri and C. tussilaginis

uredinia, telia: Asteraceae, oligofaag

uredinia, telia: Asteraceae, oligophagous

Euryops acraeus; Tussilago farfara

Helfer (2013a) voegt nog toe: Emilia coccinea.

Helfer (2013a) additionally lists: Emilia coccinea

literatuur

references

Blumer (1946a), Brandenburger (1972a, 1985a: 24), Gäumann (1959a), Gjaerum (1987a), Gjaerum & Dennis (1976a), González-Fragoso (1925a), Helfer (2013a), Jage, Kruse, Kummer ao (2013a), Jage, Scholler & Klenke (2010a), Klenke & Scholler (2015a), Kruse (2014a) Maier, Begerow, Weiß & Oberwinkler (2003a), Melgarejo Nárdiz, García-Jiménez, Jordá Gutiérrez, López González, Andrés Yebes & Duran-Vila (2010a, Negrean (1997a), Poelt & Zwetko (1997a), Scheuer & Bechter (2012a), Schmid-Heckel (1985a), Unamuno (1942a).

27/05/2017