Deightoniella roumeguerei (Cavara) Constantinescu, 1983

Fungi, Mycosphaerellaceae

op Phragmites

on Phragmites

gal: lijkt wat op D. arunudinacea, maar de aantasting is locaal, niet systemisch, en de schimmel bedekt niet bijna het hele blad, maar vormt enkele mm brede en tot 2 cm lange bruine tot zwartbruine vlekken. Rijpe conidia van arundinacea zijn kegelvormig en hebben 2 septen, die van roumeguerei zijn ovaal en hebben 1 sept.

gall: resembles D. arunudinacea, but the infection is localised, not systemic, and the fungus does not cover almost the entire leaf, but is restricted to some mm wide, and up to 2 cm long brown to dark brown spots. Mature conidia of arundinacea are cone-shaped and 2-septate, those of roumeguerei are ovate, 1-septate.

waardplanten: Poaceae, monofaag

hostplants: Poaceae, monopgagous

Phragmites australis.

synoniemen: Utrechtiana cibiessia Crous & Quaedvlieg, 2011.

synonyms: Utrechtiana cibiessia Crous & Quaedvlieg, 2011.

literatuur

references

Constantinescu (1983a), Crous, Quaedvlieg & Groenewald (2011a), Van Ryckegem (2005a).

05/07/2016