Doassansia niesslii de Toni, 1888

Fungi, Basidiomycota, Exobasidiomycetes, Doassansiales

op Butomus

on Butomus

gal: 0.5 - 3 cm lange, eerst gele later bruine vlekken op bladen en stengels. De sporenballen die ingebed liggen in het plantweefsel vormen minuscule wratjes. Ze zijn 0.1 - 0.3 mm groot en bestaan uit een groot aantal sporen, omhuld door een schors van steriele cellen.

gall: 0.5 - 3 cmm long, first yellow, then brown spots on leaves and stems. The spore balls that are embedded in the host tissue from minute pustules. They are 0.1 - 0.3 mm in size and consist of numerous spores surrounded by a cortex of sterile cells.

waardplanten: Butomaceae, monofaag

hostplants: Butomaceae, monophagous

Butomus umbellatus.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Klenke & Scholler (2015a), Savchenko & Heluta (2012a), Scholz & Scholz (2013a), Vanderweyen & Fraiture (2014a), Vánky (1994a).

25/10/2016