Doassansiopsis occulta (Hoffman) Dietel, 1897

Fungi, Basidiomycota, Exobasidiomycetes, Doassansiales

op Stuckenia

on Stuckenia

gal: de zaden zijn sterk opgezwollen; de inhoud is veranderd in een bruine massa sporenballen. Ze zijn tot 250 µm lang, en bestaan uit een kern van ± parenchymateus weefsel, daaromheen een enkele continue laag van sporen, daarboven nog een dunne laag van schors-cellen.

gall: the seeds are strongly swollen; their contents is modified into a brown mass of spore balls. They are up to 250 µm long and consist of a ± parenchymatous kernel, covered by a single continuous layer of spores and a thin layer of cortical cells.

waardplanten: Potamogetonaceae, monofaag

hostplants: Potamogetonaceae, monophagous

Stuckenia filiformis, pectinata (= Potamogeton).

Enkele waarnemingen op Potamogeton die door Tomasi (2014a) zijn vermeld hebben wel betrekking op D. hydrophila.

Some observations on Potamogeton reported by Tomasi (2014a) must apply to D. hydrophila.

synoniemen: Doassansia occulta (Hoffman) Cornu, 1883.

synonyms: Doassansia occulta (Hoffman) Cornu, 1883.

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Klenke & Scholler (2015a), Tomasi (2014a), Vánky (1994a)

27/12/2016