Entorrhiza caricicola Ferd. & Winge, 1915

Fungi, Entorrhizomycota, Entorrhizomycetes, Entorrhizales

op Juncus

on Juncus

gal: 5-8 mm lange ± kegelvormige aanhangsels aan de wortels, die bijna kleurloze elliptische, vrijwel gladde sporen bevatten. Gallen meestal aan de worteltoppen.

gall: 5-8 mm long, ± club-shaped appendages at the roots, containing almost hyaline, practically smooth elliptic spores. Galls mostly at the root tips.

waardplanten: (Cyperaceae), Juncaceae, nauw oligofaag

hostplants: (Cyperaceae), Juncaceae, narrowly oligophagous

Carex limosa; Juncus filiformis.

Ongetwijfeld op meer soorten. Buiten Europe ook gevonden op Eleocharis.

Doutbless on more species. Found outside Europe also on Eleocharis.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Buhr (1964b), Fineran (1973a), Klenke & Scholler (2015a), Scholz & Scholz (2013a), Vánky (1994a).

10/11/2016