Entyloma cosmi Vánky, Horita & Jage, 2005

Fungi, Basidiomycota, Exobasidiomycetes, Entylomatales

op Cosmos

on Cosmos

gal: tot 5 mm lange, geelwitte tot bruine bladvlekken. Ingebed in het bladweefsel dichte klompjes van gladde, transparant-gelige sporen. Aan de onderzijde van het blad worden vaak conidien gevormd (anamorfe fase van de scimmel).

gall: up to 5 mm long yellowish white to brown leaf spots. Embedded in the leaf tissue are dense clusters of smooth, yellowish-hyaline spores. At the underside of the leaf often conidia are formed (the anamorph phase of the fungus).

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Cosmos bipinnatus, sulphureus.

literatuur:

references:

Beenken & Senn-Irlet (2016a), Klenke & Scholler (2015a), Kruse (2014a), Lutz & Piątek (2016a), Scholz & Scholz (2013a).

11/12/2016