Entyloma crepidis-tectori Piątek, 2006

Fungi, Basidiomycota, Exobasidiomycetes, Entylomatales

op Crepis

on Crepis

gal: tot 3 mm grote grijsbruine bladvlekken. In de intercellulaire ruimten van het bladweefsel liggen dichte groepen gelige sporen met een gladde, dikke wand die uit verscheidene lagen lijkt te bestaan.

gall: up to 3 mm large greyish-brown leaf spots. Embedded in intercellular spaces of the mesophyll lie crowded groups of yellowish spores with a smooth, thick wall that seems to be built of several layers.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Crepis tectorum.

literatuur:

references:

Piątek (2006a).

16/08/2014