Entyloma fergussonii (Berkeley & Broome) Plowright, 1889

Fungi, Basidiomycota, Exobasidiomycetes, Entylomatales

op Myosotis

on Myosotis

Myosotis spec., België, prov. Antwerpen, Geel, Wilders © Carina Van Steenwinkel

Entyloma fergussonii on Myosotis spec.

Myosotis spec., Belgium, prov. Antwerp, Geel, Wilders © Carina Van Steenwinkel

aangepast blad, bovenzijde

Entyloma fergussonii on Myosotis spec.

infected leave, upper side

onderzijde

Entyloma fergussonii on Myosotis spec.

underside

eerder stadium

Entyloma fergussonii on Myosotis spec.

earlier stage

sporen, ingebed in het plantenweefsel

Entyloma fergussonii : spores in host tissue

spores, embedded in the host tissue

sporen

Entyloma fergussonii : spores in host tissue

spores

gal: vage, ronde, wittige tot bruine, tot 3 mm grote bladvlekjes. In het weefsel ingebed gladde, geelbruine sporen.

gall: vage, round, whitish to brown, up to 3 mm large leaf spots. Embedded in the tissue smooth, yellowish brown spores.

waardplanten: Boraginaceae, monofaag

hostplants: Boraginaceae, monophagous

Myosotis alpestris, amoena, arvensis, discolor, laxa subsp. baltica + caespitosa, ramossisima, scorpioides, soleirolii, stricta, sylvatica.

opmerkingen: De schimmel wordt door Tomasi (2014a) vermeld van Asarum europaeum. Dat is met zekerheid onjuist. Maar het is intrigerend dat het boek van Vánky niet één brand van Asarum vermeld, zodat een eenvoudige determinatiefout niet aan de orde lijkt.

notes: Tomasi (2014a) lists the fungus from Asarum europaeum. This certainly in incorrect. But the intriguing fact remains the the book by Vánky does not mention any smut fungus from Asarum, which excluded a simple identification error.

literatuur:

references:

Ainsworth & Sampson (1950a), Almaraz (1998a), Klenke & Scholler (2015a), Lutz & Vánky (2009a), Savchenko & Heluta (2012a), Scheuer & Bechter (2012a), Scholler, Reinhard & Schubert (1996a), Scholz & Scholz (2013a), Tomasi (2014a), Vanderweyen & Fraiture (2014a), Vánky (1994a), Vánky & Abbasi (2013a).

23/03/2017