Entyloma lini Oudemans, 1904

Fungi, Basidiomycota, Exobasidiomycetes, Entylomatales

op Linum

on Linum

gal: bleekgele, cirkelvormige, tot 3 mm grote bladvlekken. In het bladweefsel ingebed liggen verspreide, licht geelbruine, gladde sporen.

gall: pale yellow, orbicular, up tp 3 mm wide leaf spots. Scattered in the host tissue lie pale yellowish brown, smooth, spores.

waardplanten: Linaceae, monofaag

hostplants: Linaceae, monophagous

Linum usitatissimum.

literatuur:

references:

Klenke & Scholler (2015a), Vánky (1994a).

20/12/2016