Entyloma myosuri Sydow, 1924

Fungi, Basidiomycota, Exobasidiomycetes, Entylomatales

op Myosurus

on Myosurus

gal: tot 4 mm lange, ietwat opgebolde, geelbruine bladvlekken. Ingebed in het weefsel hyaliene tot geelbruine sporen met een gladde wand die uit twee lagen bestaat.

gall: up to 4 mm long, somewhat bullate, yellowish-brown leaf spots. Embedded in the tissue hyaline to yellowish brown spores with a smooth, two-layered wall.

waardplanten: Ranunculaceae, monofaag

hostplants: Ranunculaceae, monophagous

Myosurus minimus.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985), Buhr (1964b), Klenke & Scholler (2015a), Vánky (1994a).

23/12/2016