Entyloma ulei (Schröter) Spegazzini, 1925

Fungi, Basidiomycota, Exobasidiomycetes, Entylomatales

op Callitriche

on Callitriche

gal: 1-5 mm grote bolvormige zwelling van het stengeltje. Inwendig worden sporenballen gevormd.

gall: 1-5 mm large rotund swelling of the stem. Inside spore balls are formed.

waardplanten: Plantaginaceae, monofaag

hostplants: Plantaginaceae, monophagous

Callitriche hermaphroditica, palustris, stagnalis.

synoniemen: Doassansia ulei Schröter, 1896; Sorosphaera ulei (Schröter) Liro, 1935.

synonyms: Doassansia ulei Schröter, 1896; Sorosphaera ulei (Schröter) Liro, 1935.

opmerkingen: Vánky beschouwt dit als een twijfelachtige soort. De reden zou kunnen zijn dat niet deze soort, indien hij al bestaat, maar Sorodiscus callitrichis de veroorzaker is van de beschreven gallen.

notes: Vánky considers this a doubtful species. The explanation could be that not this species, if at al real, but Sorodiscus callitrichis might be the cause of the galls described.

literatuur:

references:

Buhr (1964b), Tomasi (2014a), Vánky (1994a).

05/03/2014