Fusamen amentorum (Delacroix) Arx, 1957

Fungi, Ascomycota, incertae sedis, incertae sedis

op Salix

on Salix

gal: schimmelaantasting van de vrouwelijke kastjes (as van het katje en de bloemstelen) die een rode sporenmassa produceert die bij nat weer sterk opzwelt en dan gelatineus is. De sporen, conidia, worden gevormd in subepidermale acervuli; ze zijn elliptisch en meten 5-7 x 14-18 µm.

gall: fungus infection of the female catkins (axis of the catkin and pedicels), producing a red spore mass that swells in humid weather and then is gelatinous. The spores, conidia, are formed in subcuticular acervuli; they are elliptic and measure 5-7 x 14-18 µm.

waardplanten: Salicaceae, monofaag

hostplants: Salicaceae, monophagous

Salix.

synoniemen: Calogloeum amentorum (Delacroix) Nannfeldt, 1931.

synonyms: Calogloeum amentorum (Delacroix) Nannfeldt, 1931.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a: 49), Buhr (1965a).

31/03/2017