Gibberella fujikuroi var. subglutinans Edwards, 1933

Fungi, Ascomycota, Sordariomycetes, Hypocreales

Plantago lanceolata, Nieuwendam

Gibberella fujikuroi var. subglutinans galling inflorescence of Plantago lanceolata

Plantago lanceolata, Nieuwendam

detail, waar twee totaal vergalde vruchten te zien zijn

Gibberella fujikuroi var. subglutinans galling inflorescence of Plantago lanceolata

detail, showing two completely galled fruits

min of meer ontwikkelde maar toch aangetaste vrucht

Gibberella fujikuroi var. subglutinans on Plantago lanceolata

more or less developed, yet galled, fruit

soms is een deel van de vruchten compleet ontwikkeld, maar de twee zaden binnenin zijn verkommerd en beschimmeld

Gibberella fujikuroi var. subglutinans on Plantago lanceolata

sometimes some of the fruits are completely developed, but the two seeds within are ruined and mouldy

Plantago lanceolata, Zwolle: soms zijn slechts enkele vruchten in een bloeiwijze aangetast; © Arnold Grosscurt

Gibberella fujikuroi var. subglutinans on Plantago lanceolata

Plantago lanceolata, Zwolle: sometimes only a few fruits in an inflorescence are infested; © Arnold Grosscurt

gal De meeste, niet zelden alle, vruchten in een bloeiwijze zijn verbruind, misvormd en klein gebleven. De aantasting is niet systemisch, daarom kan een plant zowel normale als vergalde bloeiwijzen hebben. Dezelfde, of nauwverwante, schimmels kunnen op verschillende andere planten, waaronder mais, ernstige aantastingen veroorzaken. De schimmel is de bron van verscheidene mycotoxinen. OpPlantago lanceolata lijkt de gal heel talrijk te zijn, maar hij schijnt over het hoofd te zijn gezien in de gallenliteratuur.

gall Most, not infrequently all, fruits in the inflorescence are browned, misshapen and remain small. The infestation is not systemic, a plant therefore can bear both normal and galled inforescences. The same fungus, or closely related forms, may cause serious damages to other plants, mais in particular. Thu fungus is the source of several myxotoxins. The gall on Plantago lanceolata seems to be quite common, but has seemingly been overlooked in the cecidological literature.

waardplanten: Platanginaceae, monofaag

hostplants: Plantaginaceae, monophagous

Plantago lanceolata.

synoniemen Fusarium moniiforme var. subglutinans Wollenweber & Reinking, 1925.

synonyms Fusarium moniiforme var. subglutinans Wollenweber & Reinking, 1925.

literatuur

references

Alexander (1984a).

30/10/2012