Hyaloperonospora brassicae (Gäumann) Göker, Voglmayr, Riethmüller, Weiss & Oberwinkler, 2003

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporaceae

op Brassicaceae

on Brassicaceae

gal: bladen aan de bovenzijde plaatselijk verbleekt. Op de onderzijde een grijswit schimmelovertrek, bestaande uit rechtopstaande, distaal vertakte conidioforen.

gall: upperside of the leaves locally bleached; at the underside a greyish-white fungal down consisting of erect, distally branched conidiophores.

waardplanten: Brasicaceae, oligofaag

hostplants: Brasicaceae, oligophagous

Brassica napus, oleracea; Raphanus raphanistrum, sativus; Sinapis alba & subsp. dissecta, arvensis & subsp. allionii.

synoniemen: Peronospora brassicae Gäumann, 1918.

synonyms: Peronospora brassicae Gäumann, 1918.

opmerkingen: kan optreden in combinatie met Albugo candida. Vooral op zaailingen en jonge planten (Doppelbaur, Huber & Poelt).

notes: may occur in combination with Albugo candida. Mainly on seedlings and young plants (Doppelbaur, Huber & Poelt)

literatuur:

references:

Buhr (1964b, 1965a), Doppelbaur & Doppelbaur (1973a), García-Blázquez, Constantinescu, Tellería & Martín (2007a), Göker, Voglmayr, Riethmüller ao (2003a), Gustavsson (1991a), Klenke & Scholler (2015a), Kozłowska, Mułenko & Heluta (2015a), Kruse (2014a), Kruse & Jage (2014a), Müller (2015a), Müller & Kokeš (2008a), Riethmüller, Voglmayr, Göker ao (2002a), Săvulescu (1948a).

20/05/2017