Hyaloperonospora cochleariae (Gäumann) Göker, Volgmayer, Riethmüller, Weiss & Oberwinker, 2004

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporaceae

op Armoracia, Cochlearia

on Armoracia, Cochlearia

gal: bladen wat misvormd en met bleke plekken aan de bovenzijde, die aan de onderzijdige corresponderen met een schimmel-film, bestaande uit rechtopstaande, bovenaan sterk vertakte conidioforen,

gall: leaves somwhat disfigured with pale spots at the upperside, that correspond with a fungal bloom at the underside, consisting of erect, apicall strongly branched conidiophores.

waardplanten: Brassicaceae, oligofaag

hostplants: Brassicaceae, oligophagous

Armoracia rusticana; Cochlearia danica, ? officinalis.

synoniemen: Peronospora cochleariae Gäumann, 1923.

synonyms: Peronospora cochleariae Gäumann, 1923.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Göker, Riethmüller, Voglmayr, Weiss & Oberwinkler (2004a), Hafellner (1980a), Klenke & Scholler (2015a).

28/08/2016