Hyaloperonospora crispula (Fuckel) Göker, Riethmüller, Voglmayr, Weiß & Oberwinkler, 2004

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporaceae

op Reseda

on Reseda

gal: bovenzijde van het blad met gele vlekken. Onderzijde met een bruinig schimmelovertrek dat bestaat uit rechtopstaande conidioforen die bovenaan enige malen dichotoom vertakt zijn, en aan elk uiteinde een eivormig conidium dragen.

gall: upper side of the leaf with yellow spots. Underside with a brownish fungal down of erect conidiophores that apically several times are dichotomously branching, each terminal branch ending upon an ovoid conidium.

waardplanten: Resedaceae, monofaag

hostplants: Resedaceae, monophagous

Reseda lutea, luteola.

synoniemen: Peronospora crispula Fuckel, 1870.

synonyms: Peronospora crispula Fuckel, 1870.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Doppelbaur, Huber & Poelt (1965a), Göker, Riethmüller, Voglmayr ao (2004a), Gustavsson (1991a), Klenke & Scholler (2015a), Müller & Kokeš (2008a), Săvulescu (1948a).

20/05/2017