Hyaloperonospora drabae (Gäumann) Choi, Shin & Voglmayer, 2011

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporaceae

op Draba

on Draba

gal: bladeren met bleke vlekken. Onderzijde met een dicht wit dons, dat bestaat uit rechtopstaande conidioforen die bovenaan enige malen vertakt zijn met aan elk uiteinde een conidium.

gall: leaves with pales spots. Underside with a dense white down, consisting of erect conidiophores that apically several times are branching, each branch ending in a conidium.

waardplanten: Brassicaceae, monofaag

hostplants: Brassicaceae, monophagous

Draba muralis, nemorosa.

synoniemen: Peronospora drabae Gäumann, 1918.

synonyms: Peronospora drabae Gäumann, 1918.

opmerkingen: Op Draba nemoralis komen zowel H. norvegica als H. drabae voor, voor de gewoonlijk strikt monofage Peronosporaceae een ongewoon verschijnsel. Ze verschillen meestal duidelijk: drabae vormt een dichte witte viltlaag, bij de norvegica staan de conidioforen wijd verspreid.

notes: On Draba nemoralis both H. norvegica and H. drabae may occur, wich is unusual for the generally narrowly monophagous Peronosporaceae. They usually differ clearly: drabae forms a dens felty down, in norvegica the conidophores are diffusely scattered.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Choi, Shin & Voglmayr (2011a), Hafellner (1980a), Klenke & Scholler (2015a).

28/08/2016