Hyaloperonospora erophilae (Gäumann) Göker, Voglmayr, Riethmüller, Weiss & Oberwinkler, 2003

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporaceae

op Erophila

on Erophila

gal: De gehele plant is misvormd. Bladen aan de bovenzijde plaatselijk verbleekt en vergald. Op de corresponderende onderzijde een grijswit schimmelovertrek, bestaande uit rechtopstaande, distaal sterk vertakte conidioforen. In het plantenweefsel worden plaatselijk oosporen gevormd, en in het bijzonder daar treedt vergalling op.

gall: The entire plant is disfigured. Upperside of the leaves locally bleached and galled; at the corresponding underside a greyish-white fungal bloom consisting of erect, distally strongly branched conidiophores. In the plant tissue locally oospores are formed, and particularly there galling occurs.

waardplanten: Brassicaceae, monofaag

hostplants: Brassicaceae, monophagous

Erophila verna.

synoniemen: Peronospora erophilae Gäumann, 1918.

synonyms: Peronospora erophilae Gäumann, 1918.

literatuur:

references:

Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Doppelbaur, Huber & Poelt (1965a), Göker, Voglmayr, Riethmüller ao (2003a), Klenke & Scholler (2015a), Kruse (2014a), Müller & Kokeš (2008a), Săvulescu (1948a), Voglmayer & Göker, (2011a).

20/05/2017