Hyaloperonospora isatidis (Gäumann) Göker, Riethmüller, Voglmayr, Weiss & Oberwinkler, 2004

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporaceae

op Isatis

on Isatis

gal: De gehele plant is misvormd. Bladen aan de bovenzijde plaatselijk verbleekt en vergald. Op de corresponderende onderzijde een grijswit schimmelovertrek, bestaande uit rechtopstaande, distaal sterk vertakte conidioforen. In het plantenweefsel worden plaatselijk oosporen gevormd, en in het bijzonder daar treedt vergalling op.

gall: The entire plant is disfigured. Upperside of the leaves locally bleached and galled; at the corresponding underside a greyish-white fungal bloom consisting of erect, distally strongly branched conidiophores. In the plant tissue locally oospores are formed, and particularly there galling occurs.

waardplanten: Brassicaceae, monofaag

hostplants: Brassicaceae, monophagous

Isatis tinctoria.

synoniemen: Peronospora isatidis Gäumann, 1918.

synonyms: Peronospora isatidis Gäumann, 1918.

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a: 199), Göker, Riethmüller, Voglmayr ao (2004a), Klenke & Scholler (2015a), Kruse (2014a), Müller & Kokeš (2008a), Săvulescu (1948a).

20/05/2017