Hyaloperonospora niessliana (Berlese) Constantinescu, 2002

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporaceae

op Alliaria

on Alliaria

Alliaria petiolata, landgoed Tongeren © Hans Jonkman

Hyaloperonospora niessliana on Alliaria petiolata

Alliaria petiolata, landgoed Tongeren © Hans Jonkman

Alliaria petiolata, Dronten; © Arnold Grosscurt

Peronospora niessleana

Alliaria petiolata, Dronten; © Arnold Grosscurt

Alliaria petiolata, België, prov. Antwerpen, Mol © Carina Van Steenwinkel

Hyaloperonospora niessleana

Alliaria petiolata, Belgium, prov. Antwerp, Mol © Carina Van Steenwinkel

normale slanke conidioforen (congo-rood kleuring)

Hyaloperonospora niessleana

normal, slender conidiophores (coloured with congo red)

jonge conidioforen zijn compact, met korte stijve eindtakken

_2719_15

young conidiophores are stout, with short and stiff end branches

de eindtakken zijn nnormaliter slank en dun

Hyaloperonospora niessleana

de eindtakken normally a thin and slender

de sporen zijn ovaal, met een kort steeltje

Hyaloperonospora niessleana

the spores are oval, with a short stalk

gal: bovenzijde van het blad plaatselijk vergeeld; aan de onderzijde daar een grijs schimmel-overtrek, bestaande uit terminaal vertakte conidioforen. Dezelfde schimmel leidt ook tot de vorming van ± zwarte blaren op stengels en bladstelen; ingebed in het plantenwooefsel liggen hier dikwandige oosporen.

gall: upperside of the leaf locally yellowed; the corresponding underside is covered by a grey bloom of fungus, consisting of terminally branched conidiophores. The same fungus is repsonsible for the formation of blackish blisters on the stem and petioles; embedded in the host tussie lie here thick-walled oospores.

waardplanten: Brassicaceae, monofaag

hostplants: Brassicaceae, monophagous

Alliaria petiolata.

Ellis & Ellis noemen de soort oligofaag op Brassicaceae; dat is niet de algemene mening.

Ellis & Ellis describe the species as oligophagous on Brassicaceae; that is not the general opinion.

synoniemen: Peronospora niessliana; de bijna universeel gebruikte schrijfwijze niessleana is volgens de Index Fungorum onjuist.

synonyms: Peronospora niessliana; the almost universally used orthography niessleana is incorrect according to the Index Fungorum.

literatuur

references

Brandenburger (1985a), Buhr (1964b), Constantinescu & Fatehi (2002a), Doppelbaur, Huber & Poelt (1965a), Ellis & Ellis (1997a), García-Blázquez, Constantinescu, Tellería & Martín (2007a), Göker, Voglmayr, Riethmüller ao (2003a), Gustavsson (1991a), Hafellner (1980a), Jage, Kruse, Kummer a (2013a), Klenke & Scholler (2015a), Kruse (2014a), Müller (2015a), Müller & Kokeš (2008a), Riethmüller, Voglmayr, Göker ao (2002a), Ruszkiewicz-Michalska (2006a), Roskam (2009a), Săvulescu (1948a), Voglmayr (2003a).

21/05/2017