Hyaloperonospora praecox Voglmayer & Göker, 2011

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporaceae

op Erophila

on Erophila

gal: De plant is niet misvormd, en de bladeren zijn ook niet verkleurd. Aan de toppen van de oudere bladeren van het rozet staat een ijl schimmelovertrek, bestaande uit rechtopstaande, distaal sterk vertakte conidioforen.

gall: The plant is not disfigured, and the leaves are not bleached or galled; at the tip of the older leaves of the rosette a faint fungal down, consisting of erect, distally strongly branched conidiophores.

waardplanten: Brassicaceae, monofaag

hostplants: Brassicaceae, monophagous

Erophila verna.

literatuur:

references:

Klenke & Scholler (2015a), Kruse (2014a), Voglmayer & Göker (2011a).

13/09/2014