Hyaloperonospora sisymbrii-loeselii (Gäumann, 1918) Göker, Riethmüller, Volgmayr, Weiss & Oberwinkler, 2004

Chromista, Oomycota, Oomycetes, Peronosporaceae

op Sisymbrium

on Sisymbrium

gal: onderzijde van de bladen met een grijswit schimmelovertrek dat bestaat uit rechtopstaande conidioforen die bovenaan enige malen vertakt zijn met aan elk uiteinde een eivormig conidium.

gall: Underside of the leaves with a a greysish white fungal down of erect conidiophores that apically several times are branching, each branch ending upon an ovoid conidium.

waardplanten: Brassicaceae, monofaag

hostplants: Brassicaceae, monophagous

Sisymbrium altissimum, irio, loeselii, luteum,, officinale, volgense.

synoniemen: Peronospora sisymbrii-officinalis Gäumann, 1918. Oudere auteurs, en ook de Index Fungorum (2015) beschouwen dit als een aparte soort (of misschien louter als de geldige naam).

synonyms: Peronospora sisymbrii-officinalis Gäumann, 1918. Older authors, but also the Index Fungorum (2015) consider this as an independent species (or perhaps just as the valid name).

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a), Buhr (1965a), Doppelbaur & Doppelbaur (1973a), Doppelbaur, Huber & Poelt (1965a), Klenke & Scholler (2015a), Kozłowska, Mułenko & Heluta (2015a), Kruse (2014a), Müller & Kokeš (2008a), Özaslan, Hüseyin & Erdogdu (2014a), Ruszkiewicz-Michalska (2006a), Săvulescu (1948a).

23/05/2017