Hyalopsora polypodii (Persoon) Magnus, 1901

Fungi, Basidiomycota, Pucciniomycetes, Pucciniales, Pucciniastraceae

op Cystopteris

on Cystopteris

Cystoteris fragilis, uit González-Fragoso (1925a): urediniosporen

Hyalopsora polypodii: urediniospores

Cystoteris fragilis, from González-Fragoso (1925a): urediniospores

gal: alleen uredinia en telia bekend. Uredinia aan beide zijden, kleine wratjes, aanvankelijk bedekt door epidermis en peridium, uiteindelijk naakt, vers heldergeel. Sporen rond tot peervormig, met een grote variatie in dikte en besteling van de wand. Telia onderzijdig, (geel)bruin; de teliosporen worden, in groepjes van 2-7, gevormd in de epidermiscellen van de waardplant.

gall: only uredinia and telia are known. Uredinia amphigenous, small pustules, initially covered by the epidermis and peridium later naked, fresh golden yellow. Telia hypophyllous, yellowish brown; the teliospores are formed within the epidermal cells of the hostplant, in groups of 2-7.

waardplanten: Woodsiaceae, monofaag?

hostplants: Woodsiaceae, monophagous?

Cystopteris fragilis & subsp. alpina, montana.

Gäumann noemt daarenboven Athyrium filix-femina en Woodsia glabella, obtusa, behorend tot dezelfde plantenfamilie, maar dat wordt door latere auteurs niet herhaald.

Gäumann additionally mentions Athyrium filix-femina and Woodsia glabella, obtusa, belonging to the same plant family, but that is not repeated by later authors.

predatoren: Mycodiplosis buhri.

predators: Mycodiplosis buhri.

opmerkingen: spermogonia en aecia zijn niet bekend, maar worden vermnoedelijk gevormd op Abies (Klenke & Scholler).

notes: the spermogonia and aecia of this species are unknown; it is expected that they develop on Abies (Klenke & Scholler).

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a: 6), Gäumann (1959a), Gjaerum (1986a), González-Fragoso (1925a), Henderson (2000a), Jage, Kruse, Kummer ao (2013a), Jage, Scholler & Klenke (2010a), Klenke & Scholler (2015a), Ludwig (1974a), McTaggart, Geering & Shivas (2014a), Maier, Begerow, Weiß & Oberwinkler (2003a), Poelt (1986a), Poelt & Zwetko (1997a), Ruszkiewicz-Michalska (2006a), Schmid-Heckel (1985a), Skuhravá, Skuhravý & Meyer (2014a), Termorshuizen & Swertz (2011a) Tóth (1994a), Unamuno (1941b), Vanderweyen & Fraiture (2007a), Wilson & Henderson (1966a), Woods, Stringer, Evans & Chater (2015a).

12/05/2017