Isariopsis veronicae (Passerini) Saville, 1968

Fungi, Ascomycota, Dothideomycetes, Capnodiales

op Veronica

on Veronica

Veronica spicata, Amstelveen, Thijsse-park: bladvlekken

Isariopsis veronicae: leaf spots on Veronica spicata

Veronica spicata, Amstelveen, Thijsse-park: leaf spots

onderzijde, met een schimmelkolonie

Isariopsis veronicae: colonies, top view

underside, with a colony of the fungus

zijaanzicht van een kolonie

Isariopsis veronicae: colony, side view

lateral view of a colony

basis onder de miscroscoop (veel zijtakken en de meeste conidien zijn afgevallen)

Isariopsis veronicae: colony, base

base under the microscoe (many side branches and most conidia have fallen off)

top

Isariopsis veronicae: colony, top

top

gal: schimmelkolonies onderzijdig.

gall: fungal colonies hypophyllous.

waardplanten: Plantaginaceae, monofaag

hostplants: Plantaginaceae, monophagous

Veronica spicata ....

literatuur:

references:

Brandenburger (1985a).

05/09/2013