Kriegeria eriophori Bresadola, 1891

Fungi, Basidiomycota, Microbotryomycetes, Kriegeriales

op Eriophorum, Scirpus

on Eriophorum, Scirpus

gal: indien nat, gelige gelatineuze kussentjes, tot een cm lang mm 2 mm dik op de onderzijde van de bladeren; droog een wasachtige laag.

gall: when whet, yellowish cushions, u t a cm long and 2 mm thick, at the underside of the leaves; when dry a wax-like layer.

waardplanten: Cyperaceae, oligofaag

hostplants: Cyperaceae, oligophagpous

Eriophorum angustifolium; Scirpus sylvaticus.

synoniemen: Zymoxenogloea eriophori McLaughlin & Doublés, 1992.

synonyms: Zymoxenogloea eriophori McLaughlin & Doublés, 1992.

literatuur:

references:

Doublés & Mclaughlin (1992a), Klenke & Scholler (2015a).

03/12/2016