Ligniera junci (Schwartz) Maire & Tison, 1911

Chromista, Cercozoa, Phytomyxea, Plasmodiophorales

op Juncus

on Juncus

gal: groepen dikwandige rustende sporen in de gezwollen haarwortels of schors-cellen van de wortels.

gall: groups of thick-walled resting spores in the swollen rootlets or cortical cell of the roots.

waardplanten: Juncaceae, monofaag

hostplants: Juncaceae, monophagous

Juncus bufonius, effusus, triglumis.

literatuur:

references:

Neuhauser & Kirchmair (2009a), Neuhauser, Kirchmair & Gleason (2011a)

20/01/2016