Melampsora aecidioides (de Candolle) Schröter, 1889

Fungi, Basidiomycota, Pucciniomycetes, Pucciniales

gal: aecia onbekend.

gall: aecia unknown.


op Populus

on Populus

gal: morfologisch is deze soort nauwelijks gekarakteriseerd, maar onderzoek van het DNA heeft aangetoond dat de soort verwant is aan, maar versschilt, van M. magnusiana en rostrupii.

gall: morphologically this species is hardly characterised, but study of the DNA has demonstrated that the species is related to, but different from, M. magnusiana en rostrupii.

uredinia, telia: Salicaceae, nauw monofaag

uredinia, telia: Salicaceae, narrowly monophagous

Populus alba, x canescens, tremula.

synoniemen zie de discussie bij M. pinitorqua.

synonyms see the discusson under M. pinitorqua.

opmerkingen: onvoldoend beschreveen soort, bekend uit Spanje.

notes: insufficiently described species, known only from Spain.

literatuur

references

Klenke & Scholler (2015a), Vialle, Frey, Hambleton, Bernier & Hamelin (2011a).

27/12/2016