Melampsora liniperda (Körnicke) Palm, 1910

Fungi, Basidiomycota, Pucciniomycetes, Pucciniales

op Linum

on Linum

gal: geen waardwisseling. Spermogonia beiderzijdig. geel. Aecia eveneens beiderzijdig, rondom de spermogonia, geel, tot 0.5 mm, zonder peridium. Uredinia beiderzijdig, kortstondig bedekt door een ijl peridium, geel, met knotsvormige paraphysen. Telia beiderzijdig, subepidermaal of subcuticulair, bruine tot zwarte korstjes bestaande uit een enkele laag zuilvormige sporen.

gall: no host alternation. Spermogonia amphigenous, yellow. Aecia likewise amphigenous, around the spermogonia, yellow, up to 0.5 mm, without a peridium. Uredinia amphigenous, for a short wile covered by an evanescent peridium, yellow with clavate paraphyses. Telia amphigenous, subepidermal or subcuticular, brown to black crusts, consisting of a single layer of columnar spores.

waardplanten: Linaceae, monofaag

hostplants: Linaceae, monophagous

Linum bienne, extraaxillare, hirsutum, maritimum, mucronatum, nervosum, nodiflorum, usitatissimum, viscosum.

Op Linum catharticum de verwante Melanpsora lini.

De vermelding van M.lini op Linum strictum door Losa España heeft waarschijnlijk eveneens betrekking op liniperda.

On Linum catharticum the related Melanpsora lini

The reference to M.lini on Linum strictum by Losa España probably refers to liniperda as well.

synoniemen: Gäumann geeft argumenten waarom M. lini, alleen op dwergvlas, en liniperda, op alle andere Linum-soorten, twee goede soorten zouden zijn; hij wordt daarin gevolgd door Klenke & Scholler. Desalniettemin verenigen Tykhonenko en Termorshuizen & Swertz beide onder lini. Onbegrijpelijk, en mogelijk eenvoudig onjuist, is het standpunt van de Index Fungorum (2016), die de twee genoemde soorten eveneens als lini tesamen neemt, maar daarnast nog twee andere soortem accepteert: lini-cathartici Kuprevič, 1957 en lini-usitatissimi Kuprevič, 1957.

synonyms: Gäumann presents arguemnts why M. lini, only on fairy flax, and liniperda, on all other Linum species, should be taken as two valid species; his reasoning is accepted by Klenke & Scholler. However, Tykhonenko and Termorshuizen & Swertz unite both under the name lini. Incomprehensible, and possibly simply erroneous is the position of the Index Fungorum (2016), that also unites the two species mentioned under lini, but also acepts as valid two more species: lini-cathartici Kuprevič, 1957 and lini-usitatissimi Kuprevič, 1957.

literatuur:

references:

Bahcecioglu & Kabaktepe (2012a), Buhr (1964b), Ellis & Ellis (1997a), Erdoğdu, Hüseyin & Suludere (2010a M. lini), Gäumann (1959a), Gjaerum (1970a), Henderson (2000a, 2004a), Klenke & Scholler (2015a) Losa España (1942a), Mayor (1973a), Negrean (1996a), Poelt & Zwetko (1997a), Termorshuizen & Swertz (2011a), Tomasi (2014a), Vanderweyen & Fraiture (2007a), Wilson & Henderson (1966a), Woods, Stringer, Evans & Chater (2015a).

11/01/2017