Melampsora liniperda (Körnicke) Palm, 1910

Fungi, Basidiomycota, Pucciniomycetes, Pucciniales

op Linum

on Linum

Linum maritimum, uit González-Fragoso (1925a): rand van een uredinium, met paraphysen

Melampsora lini: uredinium

Linum maritimum, from González-Fragoso (1925a): margin of an uredinium, with paraphyses

telium, doorsnede

Melampsora lini: telium

telium, section

gal: geen waardwisseling. Spermogonia beiderzijdig. geel. Aecia eveneens beiderzijdig, rondom de spermogonia, geel, tot 0.5 mm, zonder peridium. Uredinia beiderzijdig, kortstondig bedekt door een ijl peridium, geel, met knotsvormige paraphysen. Telia beiderzijdig, subepidermaal of subcuticulair, bruine tot zwarte korstjes bestaande uit een enkele laag zuilvormige sporen.

gall: no host alternation. Spermogonia amphigenous, yellow. Aecia likewise amphigenous, around the spermogonia, yellow, up to 0.5 mm, without a peridium. Uredinia amphigenous, for a short wile covered by an evanescent peridium, yellow with clavate paraphyses. Telia amphigenous, subepidermal or subcuticular, brown to black crusts, consisting of a single layer of columnar spores.

waardplanten: Linaceae, monofaag

hostplants: Linaceae, monophagous

Linum austriacum & subsp. collinum, bienne, corymbulosum, extraaxillare, hirsutum, maritimum, mucronatum, narbonense, nervosum, nodiflorum, perenne, pubescens, strictum, tenue, tenuifolium, trigynum, usitatissimum, viscosum.

synoniemen: Gäumann geeft argumenten waarom M. lini, alleen op dwergvlas, en liniperda, op alle andere Linum-soorten, twee goede soorten zouden zijn; hij wordt daarin gevolgd door Klenke & Scholler. Desalniettemin verenigen moderne auteurs beid onder lini. Onbegrijpelijk, en mogelijk eenvoudig onjuist, is het standpunt van de Index Fungorum (2016), die de twee genoemde soorten eveneens als lini tesamen neemt, maar daarnast nog twee andere soortem accepteert: lini-cathartici Kuprevič, 1957 en lini-usitatissimi Kuprevič, 1957.

synonyms: Gäumann presents arguments why M. lini, only on fairy flax, and liniperda, on all other Linum species, should be taken as two valid species; his reasoning is accepted by Klenke & Scholler. However, many modern authors unite both under the name lini. Incomprehensible, and possibly simply erroneous is the position of the Index Fungorum (2016), that also unites the two species mentioned under lini, but also acepts as valid two more species: lini-cathartici Kuprevič, 1957 and lini-usitatissimi Kuprevič, 1957.

literatuur:

references:

Bahcecioglu & Kabaktepe (2012a), Buhr (1964b), Ellis & Ellis (1997a), Erdoğdu, Hüseyin & Suludere (2010a M. lini), Gäumann (1959a), Gjaerum (1970a), González-Fragoso (1925a), Henderson (2000a, 2004a), Klenke & Scholler (2015a) Losa España (1942a), Mayor (1973a), Negrean (1996a), Poelt & Zwetko (1997a), Savchenko, Heluta, Wasser & Nevo (2014c), Termorshuizen & Swertz (2011a), Tomasi (2014a), Vanderweyen & Fraiture (2007a), Wilson & Henderson (1966a), Woods, Stringer, Evans & Chater (2015a).

28/05/2017