Melampsora salicis-albae Klebahn, 1901

Fungi, Basidiomycota, Pucciniomycetes, Pucciniales

op Allium

on Allium

gal: spermogonia subepidermaal, weinig geprononceerd, bleek, 0.2 mm. Aecia voornamelijk onderzijdig, 1 mm, oranje, in groepen op gelige plekken van het blad, sporen dicht-wrattig. De aecia hebben geen peridium, maar de resten van de doorbroken epidermis kunnen misleidend zijn.

In dit stadium niet te onderscheiden van M. alli-fragilis.

gall: spermogonia subepidermal, weakly protruding, pale, 0.2 mm. Aeci mostly hypophyllous, 1 mm, orange, in groups on yellowed parts of the leaf; spores densely pustulate. The aecia don't have a peridium, but the remants of the ruptured epidermis may be misleading.

In this stage not to be distinguished from M. alli-fragilis.

spermogonia, aecia: Amaryllidaceae, monofaag

spermogonia, aecia: Amaryllidaceae, monophagous

Allium scorodoprasum, ursinum.

Gäumann noemt daarnaast een lange reeks van Allium-soorten die experimenteel konden worden geïnfecteerd.

Gäumann additionally gives a long list of Allium species that experimentally could be infected.


op Salix

on Salix

gal: uredinia meestal onderzijdig, oranje, met tussen de sporen veel knotsvormige, dikwandige paraphysen. In het voorjaar worden uredinia ook gevormd op jonge twijgen; ze zijn groter, tot 5 mm, en liggen dicht opeen. Urediniosporen peervormig-elliptisch, 11-17 x 29-36 µm, bestekeld, waarbij de bestekeling naar de basis toe duidelijk grover wordt. Telia onder- en bovenzijdig, subcuticulair, donkerbruine kussentjes.

gall: most uredinia hypophyllous, orange, between the spores numerous clublike, thick-walled paraphyses. In spring uredinia develop also on the young shoots; they are large, up to 5 mm, and crowded. Urediniospores pear-shaped to elliptic, 11-17 x 29-36 µm, spinulose; from apex to base the spines clearly increase in size. Telia amphigenous, subcuticular, dark brown pulvinate..

uredinia, telia: Salicaceae, monofaag

uredinia, telia: Salicaceae, monophagous

Salix alba & var. vitellina, (pentandra).

synoniemen: Melampsora allii-salicis-albae Klebahn, 1902.

synonyms: Melampsora allii-salicis-albae Klebahn, 1902.

literatuur:

references:

Bahcecioglu & Kabaktepe (2012a), Brandenburger (1985a: 45), Buhr (1965a), Doppelbaur & Doppelbaur (1968a), Ellis & Ellis (1997a), Gäumann (1957a), González-Fragoso (1922a, 1925a), Henderson (2000a), Klenke & Scholler (2015a), Poelt & Zwetko (1997a), Savchenko, Heluta, Wasser & Nevo (2014c), Scheuer & Bechter (2012a), Termorshuizen & Swertz (2011a), Tomasi (2014a), Tykhonenko (2010a), Vanderweyen & Fraiture (2007a), Wilson & Henderson (1966a), Woods, Stringer, Evans & Chater (2015a).

28/05/2017