Melanopsichium austro-americanum (Spegazzini) Beck, 1894

Fungi, Basidiomycota, Ustilaginomycetes, Ustilaginales

op Polygonum

on Polygonum

gal: gelijkend op M. pennsylvanicum, maar de sporen zijn min of meer glad in plaats van echinkkat.

gall: resembling M. pennsylvanicum, but the spores are more or less smooth rather than echinulate.

waardplanten: Polygonaceae, monofaag

hostplants: Polygonaceae, monofaag

Polygonum aviculare.

opmerkingen: Ondanks dat Vánky schrijft dat al het Europese materiaal dat hij gezien heeft van deze soort in feite behoorde tot pennsylvanicum, wordt austro-americanun door Almaraz,opbasis van één waarneming, genoemd in de lijst van Spaanse soorten.

notes: despite the fact that Vánky wrote that all European material seen by him actually belonged to pennsylvanicun, austro-americanum is listed by Almareez, on the bases of a single record, in her survey of the Spanish Ustilaginales.

literatuur:

references:

Almaraz (1998a), Klenke & Scholler (2015a), Vánky (1994a).

27/12/2016