Microbotryum heliospermae Piątek & Lutz, 2012

Fungi, Basidiomycota, Microbotryomycetes, Microbotryales

op Silene

on Silene

gal: De bloemknoppen zijn opgezwollen; de inhoud is vervormd tot een ± bruinpaarsw poederige sporenmassa. Sporen 5-9 x 6-10 µm, wand met een netsructuur.

gall: The flower buds are swollen; their contents are transformed into a dark purple pulverulent mass of spores. Spores 5-9 x 6-10 µm, wall reticulate.

waardplanten: Caryophyllaceae, monofaag

hostplants: Caryophyllaceae, monophagous

Silene pusilla (= Heliosperma p.).

Misschien ook S. rupestris.

Perhaps also S. rupestris.

literatuur:

references:

Klenke & Scholler (2015a) , Piątek, Lutz, Ronikier, Kemler & Świderska-Burek (2012a).

15/12/2016