Microbotryum salviae (Ferraris) Kemler & Lutz, 2007

Fungi, Basidiomycota, Microbotryomycetes, Microbotryales

op Salvia

on Salvia

gal: de helmhokken zijn gezwollen en hun pollen-inhoud is veranderd in een bruin- tot zwartviolette sporenmassa. De infectie is systemisch.

gall: the anthers are swollen and their pollen content is modified into a brownish- or blackish-violet mass of spores. De infection is systemic.

waardplanten: Lamiaceae, monofaag

hostplants: Laminaceae, monophagous

Salvia pratensis.

synoniemen: Ustilago salviae (Ferraris) Ciferri, 1931.

synonyms: Ustilago salviae (Ferraris) Ciferri, 1931.

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Klenke & Scholler (2015a), Vánky (1994a).

30/12/2016