Microbotryum silenes-acaulis Lutz, Piątek, Kemler & Chlebicki, 2008

Fungi, Basidiomycota, Microbotryomycetes, Microbotryales

op Silene

on Silene

gal: de antheren zijn getransfomeerd in een donkerbruin-violette sporenmassa. Alle bloemen in de bloeiwijze zijn vergald, en ook de meeste bloemen in een groep planten.

gall: the anthers are transgormed into a dark brown-purple mass of spores. All flowers in an inflorescence are affected, and also most flowers in a clump of plants.

waardplanten: Caryophyllaceae, nauw monofaag

hostplants: Cryophyllaceae, narrowly monophagous

Silene acaulis.

opmerkingen: in een pol vrouwelijke planten worden de bloemen door de schimmel geforceerd tot de productie van meeldraden (Smith ea).

notes: in a tussock of female plants the flowers are forced by the fungus to produce stamens (Smith ao).

literatuur:

references:

Bueker, Eberlein, Gladieux,Schaefer, Snirc, Bennett, Begerow Hood & Giraud (2016a), Denchev, Stoykov, Sameva & Assyov (2011a), Klenke & Scholler (2015a), Lutz, Piątek, Kemler, Chlebicki & Oberwinkler (2008a), Scholz & Scholz (2013a), Smith, Lutz, Ziegler & Piątek (2017a).

22/12/2016